top of page

Hiện tại đang là trong giai đoạn bất đầu về bán sản vật địa phương, do đó hiện khu tổ hợp chỉ có 1 sản vật là: KHÔ CÁ LÓC.
Khu tổ hợp đang tìm kiếm đối tác địa phương để đa dạng các mặt hàng cho hạng mục sản vật địa phương. Mọi chi tiết về hợp tác vui lòng liên hệ : 

Hãy liên hệ để biết chi tiết...ĐT: 0919.273505 Mr.Trường

Untitled-1.png
bottom of page